Phone: (04) 387 4505 | Mon-Fri 9:30-5pm | Sat 10-4:00
Cart 0
Kai Left Handed N220L Series Dressmaking Shears

Kai Left Handed N220L Series Dressmaking Shears

$39.60

More from this collection